KUN ELÄMÄ HEITTELEE, OTA VASTAAN APUA

Mielenterveystalo

www.mielenterveystalo.fi

Mielenterveystalo.fi on HUSin tuottama nettipalvelu. Sieltä saa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin. Sivustolla on palveluita aikuisille, nuorille, lapsille ja erityisryh-
mille sekä ammattilaisille. Lisäksi sivustolla on omahoito-ohjelmia ja testejä itsearviointiin.

  • Omahoito

www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/Pages/default.aspx

Mielenterveystalon omahoidot ja oppaat tarjoavat luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista. Lisäksi ne sisältävät keinoja erilaisten mielenterveyteen liittyvien ongelmien voittamiseksi. Osion sisällöistä hyötyminen ei edellytä psykiatrista diagnoosia.


Mielen hyvinvointia voi tukea omahoidon avulla. Omahoito-ohjelmia on esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen ja alkoholin liikakäyttöön.

  • Itsearviointi

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/default.aspx

Mielenterveystalon itsearviointityökalut on tarkoitettu helpottamaan oman psyykkisen voinnin arviointia ja seurantaa. Kyselyiden tulokset ovat aina suuntaa antavia. Minkään yksittäisen kyselyn perusteella ei voida asettaa jonkin mielenterveyshäiriön diagnoosia.

Käypähoito-suositukset

www.kaypahoito.fi

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito–suosituksista löydät näyttöön perustuvaa tietoa muun muassa masennuksen, unettomuuden ja ylipainon hoidosta ja liikunnan hyödyistä.

Kaupunkien Omahoito-sivuilla on tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä keinoista, joilla omaa terveyttään voi itse hoitaa.

Espoon perusterveydenhuolto

https://www.espoo.fi/omahoito

Kauniaiste perusterveydenhuolto

http://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/omahoito

Kirkkonummen perusterveydenhuolto

https://www.kirkkonummi.fi/mielenterveyspalvelut

Terveyskirjasto – Suomen lääkäriseura Duodecim

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

Terveyskirjastossa on ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Palvelu on tarkoitettu tukemaan kansalaisia oman terveytensä hoitamisessa sekä antamaan perustietoa sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta.

Hyvinvointiohjelma Oiva – Suomen Mielenterveysseura

http://oivamieli.fi/

Oiva on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada
lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä sekä käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita. Oiva toimii myös mobiililaitteissa, joten harjoitukset kulkevat helposti mukana.